Poplatky za komunální odpad, psy a hroby

Ode dneška můžete v úředních hodinách zaplatit poplatky za odvoz komunálního odpadu, za psy a hroby.

 

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo převodem na účet obce - 1283394349 / 0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p.vaší nemovitosti.

Poplatek za popelnice za osobu, rekreační objekt                    550,00 Kč

Poplatek za 1 psa                                                                            100,00 Kč   

                        každý další                                                                150,00 Kč

Poplatek za hrob                                                                             300,00 Kč