Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 1/2020

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
trpin-ozv-odpady-1-2020.doc

Vyvěšeno: 17.12.2020

Sejmuto: 04.01.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová