Voda - upozornění - převařování vody

Převařování vody – podrobné informace k postupu


Pro jaké účely použití vody je převařování vody nutné?
Převařovat je třeba veškerou vodu, která se používá k pití, vaření, přípravě nápojů a jídel (zejména ovoce či zeleniny), čištění zubů a otevřených ran. Převařená a následně ochlazená voda by měla být používána i k péči o tělo malých dětí a osob s oslabenou imunitou a dále k čištění hraček a předmětů běžného užívání, které mohou kojenci a malé děti vkládat do úst.


V jakých případech je možné v nouzi vodu nepřevařovat?
Pro následující účely je možné výjimečně – z praktických důvodů – po krátkou dobu vodu nepřevařovat, ačkoli to může spojeno s mírně zvýšeným rizikem infekce:
a) mytí nádobí v myčce, pokud lze nastavit teplotu na 60 °C nebo více (teplotu je vhodné nastavit na maximum) a/nebo je-li myčka vybavena programem schnutí horkým vzduchem;
b) praní prádla v pračkách na nejméně 40 °C;
c) péče o tělo (s výjimkou ohrožených osob uvedených výše); otevřené rány je třeba zakrýt voděodolnou náplastí; dostatečnou hygienu rukou je třeba zajistit intenzivním používáním mýdla, nejlépe antibakteriálního, a v případě obyčejného mýdla ještě následným použitím dezinfekčního přípravku na ruce (např. na bázi alkoholu).
K mytí, splachování toalet a dalším sanitačním účelům lze vodovodní vodu používat bez omezení.


Technika provedení
Je-li voda nezakalená a senzoricky přijatelná (barva, pach, chuť), je možné následující postup považovat za dostatečný pro dezinfekci pitné vody: vodu uvedeme jednorázově do klokotavého varu, např. ve varné konvici, takže bublá celá její hladina (a voda má přibližně 100 °C), a pak ji necháme nejméně 10 minut stát a přirozeně chladnout (nedáváme do ní led ani ji během chladnutí nedáváme do lednice). Pro většinu účelů použití by se poté mělo vyčkat nejméně tak dlouho, než se voda ochladí na teplotu vhodnou k danému účelu použití. POZOR NA RIZIKO OPAŘENÍ!


Tímto způsobem dojde k usmrcení všech rizikových mikroorganismů pro tuto možnou cestu nákazy. Relevantní klasické infekční zárodky šířené vodou, jako jsou viry, bakterie a jednobuněčné organismy, jsou podle řady publikovaných studií i aktuálního stanoviska Světové zdravotnické organizace usmrceny, resp. dostatečně dezaktivovány již při udržování teploty okolo 80 °C po dobu jedné minuty.


Kroky následující po odvolání nařízení převařovat vodu
a) Necháme odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty (voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do roztoku Sava nebo jiného dezinfekčního přípravku.
b) Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechen led a zařízení umyjeme a opláchneme.
c) Pokud jsou bojlery na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou.
d) Pokud používáme nějaké zařízení na doúpravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále bezpečně postupovat. U iontoměničů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení důkladně propláchneme, popř. postupujeme podle návodu k použití, obsahuje-li doporučení pro tuto situaci.