Rekonstrukce zdravotního střediska v Bystrém

Rekonstrukce zdravotního střediska je jednou z největších investičních akcí města Bystré za poslední roky. Rozsahem a cenou je srovnatelná s rekonstrukcí Multifunkčního domu, zde ale nebylo nutné najít náhradní prostory pro uživatele, protože čp. 68 bylo v době rekonstrukce prázdné. Bez vstřícnosti Pardubického kraje a Domova na zámku by nebylo možné tuto rekonstrukci vůbec realizovat.

Od počátku bylo jasné, že dočasné přemístění zdravotního střediska do prostorů Domova na zámku bude náročné a přinese i nepohodlí a snížení komfortu, jak pro pacienty, tak i lékaře a další uživatele. Bohužel se nepodařilo naplnit původní záměr, aby všichni lékaři včetně lékárny působili v budově zámku. Z důvodu požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo nutné najít pro lékárnu jiné prostory. Připravena je pro ni budova bývalé knihovny na náměstí Na Podkově, která byla stavebně upravena dle požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv a hygieny. Zde také po přestěhování zahájí provoz.

Také náhradní prostory v Domově na zámku musely být upraveny tak, aby splňovaly všechny požadavky hygieny i dalších úřadů. I když jde o provizorní prostory, musí být dodrženy všechny legislativou stanovené podmínky jak po stránce stavební, tak administrativní. Umístěny zde budou ordinace lékařů a také kadeřnictví paní Janků. Stěhování lékařů proběhne na konci ledna, aby od začátku února již ordinovali v náhradních prostorech.

Ordinace jsou umístěny v 1. patře pravého křídla zámku. Vstupovat se do nich bude bezbariérovým vchodem v horní části přes bývalou zimní zahradu. Přístupy budou označeny orientačními tabulkami. Vzhledem k dispozici areálu nebude možné parkovat přímo u vchodu, zde bude nutné zachovat prostor pro příjezd a odjezd sanitek a pacientů s omezenou schopností pohybu. Parkovat bude možné na odstavné ploše za hospodářskými budovami, případně na příjezdové komunikaci kolem hospodářských budov AGRO Vysočina. Nebude možné vjíždět do nádvoří zámku, ani před objekty Domova na zámku. Ve spoluprací s Pardubickým krajem jsme připraveni zřídit náhradní autobusovou zastávku na hrázi Panského rybníka, což je nejbližší místo dostupné veřejnou dopravou. Prosíme o maximální ohleduplnost, aby byla zachována průjezdnost danou lokalitou zejména pro složky Integrovaného záchranného systému.

Zejména v prvních dnech a týdnech bude třeba zvýšené tolerance, než si všichni na situaci zvykneme. Jsme připraveni vše průběžně vyhodnocovat a přijímat potřebná opatření. Informace budeme zveřejňovat na webových stránkách města i ve všech dalších informačních kanálech.