Poplatky na rok 2022

Od 1.2.2022 můžete v úředních hodinách zaplatit poplatky za odvoz komunálního odpadu, za psy a hroby.

 

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo převodem na účet obce - 1283394349 / 0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. vaší nemovitosti.

 

Poplatek za popelnice za osobu, rekreační objekt 650,00 Kč

Poplatek za 1 psa                                                         100,00 Kč                                                                                

každý další                                                                    150,00 Kč

Poplatek za hrob                                                          300,00 Kč