Kominík v Trpíně a v Hlásnici

Naši obec navštíví kominík pan Šejnoha.

Telefon : 732 507 951

V Trpíně bude poskytovat své služby v sobotu 26.11.2022 a v Hlásnici v sobotu  3.12.2022.