Poplatky za odpady, psy a hroby v roce 2023

Od 8.2.2023 můžete v úředních hodinách zaplatit poplatky za odvoz komunálního odpadu, za psy a hroby.

 

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo převodem na účet obce - 1283394349 / 0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. vaší nemovitosti.

 

Poplatek za popelnice za osobu, rekreační objekt     750,00 Kč

Poplatek za 1 psa                                                             100,00 Kč                                                                                

                                                               každý další         150,00 Kč

Poplatek za hrob                                                             300,00 Kč