NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU - Pardubický kraj

Cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje byly dne 17.7.2023 v cca 10:20 hod obce informovány o vydání VÝSTRAHY ČHMÚ na Vysoké nebezpečí vzniku požárů na území celého Pardubického kraje.

 

S touto VÝSTRAHOU vstoupily v účinnost podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a sankce při jejich nedodržení, ve smyslu „Nařízení Pardubického kraje č. 4/2016 ze dne 30. března 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“.