O obci

Obec Trpín leží v nejjižnějším výběžku Pardubického kraje na území okresu Svitavy a sousedí s kraji Jihomoravským a Vysočinou. Společně s obcí Hlásnice tvoří územní celek, ve kterém žije 434 obyvatel. Zdejší malebná krajina se zvedá od východní brázdy, tvořené údolím potoka Křetínka, až do výšky 699 m n.m. (Panský vrch) a tvoří bránu do Českomoravské vrchoviny.

Charakter podnebí je drsnější a příroda oplývá pestrou paletou krajinných prvků, lesů, polí, potůčků a kopců. Převažujícím způsobem obživy v tomto kraji bylo vždy zemědělství a tomu odpovídá charakter zástavby i krajiny. Obec byla v roce 2003 vyhlášena Vesnicí roku v Pardubickém kraji v Programu obnovy venkova.