CzechPoint

Obec Trpín provozuje kontaktní místo CzechPOINT

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

Provoz pracoviště „Czech POINT“, místo, které vydává ověřené výstupy z centrálních registrů, aniž byste zajížděli do vzdálených míst, zajišťujeme v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Výpis z rejstříků trestů

Kdo může žádat:
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříků trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Co k tomu potřebujete:
Žadatel, kterého se žádost týká - platný doklad totožnosti a rodné číslo (výpis lze vydat i cizincům, kteří mají v ČR trvalé bydliště).
Zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + svůj platný doklad totožnosti.
Správní poplatek 50,--Kč 

Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Kdo může žádat:
Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete:
Identifikační číslo organizace
Správní poplatek činí za první stranu výpisu 100,-- Kč a za každou další 50,-- Kč  

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat:
Kdokoli, i anonymní žadatel
Co k tomu potřebujete:
Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
Žádáte-li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu,příp. číslo popisné (u stavby ).
Správní poplatek činí za první stranu výpisu 100,-- Kč a každou další 50,-- Kč  

Výpis bodového hodnocení řidiče 

Kdo může žádat:
Sám žadatel nebo jím určený zmocněnec.
Co k tomu potřebujete:
Žadatel, kterého se žádost týká – platný průkaz totožnosti
Zmocněnec  - úředně ověřenou moc + svůj platný doklad totožnosti
Správní poplatek činí 50,-- Kč  

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je určen k vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolventní řízení, v době po prvním  lednu 2008. Je spravován Ministerstvem spravedlnosti. 
Kdo může žádat:
Kdokoliv
Co k tomu potřebujete:
Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)
Správní poplatek činí za první stranu výpisu 100,-- Kč a za každou další 50,-- Kč