Vyhlášky

Číslo Název Zveřejněno
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností 24.05.2024
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení - povolení k nakládání s vodami 06.05.2024
Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí 26.04.2024
Finanční úřad pro Pardubický kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí 11.04.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ TRPÍN – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV 22.02.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 15.01.2024
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 29.11.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 24.11.2023
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy 20.11.2023
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK 17.08.2023
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – oznámení veřejného projednání návrhu 26.07.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace - Změna č.1 územního plánu Trpín 25.07.2023
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 12.04.2023
Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 22.12.2022
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - změna č.1 územního plánu Trpín 22.11.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody ZRUŠENÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ 14.10.2022
1/2021 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 12.11.2021
4/2019 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.12.2019
3/2019 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného 20.12.2019
2/2019 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 20.12.2019