VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ TRPÍN – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
2024-04341.pdf

Vyvěšeno: 22.02.2024

Sejmuto: 08.03.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová