Elektronická podatelna

Elektronická adresa pro doručování:
obec@trpin.cz

Pro příjem elektronických podání zaslaných na Obec Trpín prostřednictvím e-mailu je výhradně určena elektronická podatelna. Podání zaslané na jinou e-mailovou adresu nebude akceptováno a bude s ním naloženo jako s běžnou korespondencí. Pro správnou komunikaci je nutné, aby zasilatel vlastnil kvalifikovaný certifikát, vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou.

Pravidla pro podávání datových zpráv elektronickou podatelnou:

Vaše žádost bude zpracována v naší elektronické podatelně, pokud bude podepsána vaším kvalifikovaným certifikátem, bude obsahovat povolené přílohy (html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, rtf, odt nebo ods) a nebude větší než 20 MB.

Jednou e-mailovou zprávou je zasíláno vždy pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

Dokumenty nesplňující uvedené podmínky zaslané na tuto adresu, budou vyřizovány jako běžná korespondence. Jedná-li se o odmítnutí pro nesplnění z některého zde uvedeného důvodu, zašle se odesilateli informace o nepřijetí jeho podání. Zprávu lze odmítnout z těchto důvodů:

  • Neplatný kvalifikovaný certifikát (pokud bude Vaše podání v souladu se správním řádem § 37 odst. 4 do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústě do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, bude Vaše podání považováno za doručené dnem, kdy bylo na elektronickou podatelnu podáno a následně odmítnuto),
  • Nepovolená příloha (podání obsahuje jiné než povolené přílohy html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, rtf, odt nebo ods),
  • Překročení povoleného limitu 20 MB (velikost příloh je větší než 10MB)
  • Podání obsahuje virus
  • Podání označeno jako SPAM 
  • Podání bylo odmítnuto obsluhou elektronické podatelny
  • Chybný e-mail

V tomto případě je třeba zaslat podání znovu a důsledně dodržet pravidla pro doručování těchto zpráv.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • Informace o doručení zprávy, obsahující  datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
    Potvrzení o zaevidování elektronického podání, obsahující identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou (tzn. číslo jednací).

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. V tom případě zašlete zprávu znovu nebo kontaktujte pracovníka podatelny.

Kontakt

Adresa:
Trpín 77 Trpín Pardubický kraj 569 74 ČR
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon:
461 741 820
Fax:
461 741 820
http://www.trpin.cz
Stáhnout informace jako: vCard