Obecně závazné vyhlášky obce Trpín

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.02.2024 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č.1/2024 obce Trpín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Štěpařová
22.12.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č.3/2023 obce Trpín o místním poplatku ze vstupného
Jana Štěpařová
22.12.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č.2/2023 obce Trpín o místním poplatku ze psů
Jana Štěpařová
22.12.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Štěpařová

Financování>Závěrečné účty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.06.2023 - Závěrečný účet obceTrpín za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Trpín
Jana Štěpařová

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.02.2024 08.03.2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ TRPÍN – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
Jana Štěpařová
20.12.2022 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č.1 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Štěpařová

Zastupitelstvo

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.02.2024 12.03.2024 Svolání zastupitelstva na 4.3.2024
Jana Štěpařová

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.08.2023 15.08.2024 Informace o zveřejnění Mikroregion Poličsko
Jana Štěpařová
02.03.2023 - Zveřejnění informačního materiálu k nedostatečně identifikovaným vlastníkům
Jana Štěpařová
02.12.2022 - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu - Svazek obcí Azass
Jana Štěpařová