Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace - Změna č.1 územního plánu Trpín

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 25.07.2023

Sejmuto: 10.08.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová