Seznam nedostatečně označených vlastníků v katastru nemovitostí k 1.8.2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.09.2020

Sejmuto: 19.09.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová