Návštěva hejtmana Pardubického kraje v Trpíně

Trpín je aktivní při čerpání krajských dotací. Jeho okolí trápí kůrovec

Trpín - Až do nejjižnějšího výběžku Pardubického kraje, konkrétně do Trpína, zavítal v úterý hejtman Martin Netolický. Se starostou obce Josefem Štaudem hovořil o dotačních možnostech z rozpočtu Pardubického kraje, a to například na vybudování kanalizace, řešení kůrovcové kalamity či pro místní dobrovolné hasiče. Hejtman starostu mimo jiné ujistil, že struktura krajských dotací bude i nadále stabilní. „V rámci vodního účtu, na který získáváme prostředky na základě odběru spodních vod, máme vytvořený dotační titul, který je zaměřen na zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí.

Maximální podpora z krajského rozpočtu může činit čtyři miliony korun dva roky po sobě. Celkově tedy nejvýše osm milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Stejně jako v celé řadě obcí přišla řeč také na podporu dobrovolných hasičů. Trpín patří mezi velmi aktivní, co do čerpání krajských prostředků. „V loňském roce jsme na základě požadavků dobrovolných hasičů vyčlenili prostředky na pořízení zásahových oděvů v celkové výši 7,1 milionu korun pro 191 obcí. V minulosti jsme se zaměřovali na vybavení jednotek technikou, kterou se nám postupně podařilo dostat na velmi dobrou úroveň. Trpín tak získal třívrstvé obleky pro svoji jednotku, která v rámci výjezdových plánů zasahuje také v sousedních krajích,“ řekl hejtman Martin Netolický, který se starostou mluvil také o nové krajské dotaci na těžbu kůrovcového dřeva, která je cílena na malé vlastníky do 50 hektarů.

Mimo krajské dotace se hejtman seznámil se zajištěním dojezdové dobyi posádek Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. „Nejbližší lokalitou, kde působí naše výjezdová skupina, je Polička. Pan starosta mne však upozornil, že pokud nastane souběh výjezdů, tak do oblasti Trpína zajíždí posádka z Litomyšle či Svitav, kde je však dojezdnost delší než 20 minut. Budu proto chtít jednat s ředitelem naší záchranky Igorem Paarem, abychom se podívali na konkrétní případy,“ sdělil hejtman. Trpín se nachází nedaleko zemské hranici s Moravou na hranici s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina.

Obec tvoří dvě sídla: Trpín, kde žije 380 obyvatel, a Hlásnice s 60 obyvateli. První zmínka o existenci obce pochází z roku 1012, v souvislosti s bitvou mezi knížetem Oldřichem a polským vojevůdcem Boleslavem Chrabrým. Obcí procházela známá Trstenická stezka, důležitá obchodní spojnice mezi Čechy a Moravou. Nedaleko Hlásnice je významné poutní místo zvané „Majdalenka“, s kaplí svaté Máří Magdaleny. Obec byla v roce 2003 vyhlášena Vesnicí roku v Pardubickém kraji v Programu obnovy venkova.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/105358/trpin-je-aktivni-pri-cerpani-krajskych-dotaci-jeho-okoli-trapi-kurovec