Vybírání poplatků na rok 2024

Od 22.1.2024 můžete v úředních hodinách zaplatit poplatky za odvoz komunálního odpadu, za psy a hroby.

 

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti nebo převodem na účet obce - 1283394349 / 0800, jako variabilní symbol uvádějte č.p. vaší nemovitosti.

 

Poplatek za popelnice za osobu, rekreační objekt         800,00 Kč

Poplatek za 1 psa                                                                 100,00 Kč - každý další         150,00 Kč

Poplatek za hrob                                                                  300,00 Kč