Sbor dobrovolných hasičů v Trpíně

Vznik sboru

SDH V Trpíně byl založen 29.6.1885. Této události předcházel velký požár dvou stodol a  kostela dne 8.6.1885. I když obec již měla v této době ruční stříkačku, nikdo s ní neuměl zacházet. Tato událost byla hlavním podnětem pro vznik sboru dobrovolných hasičů v Trpíně. Po založení sboru byly zakoupeny hasičské stejnokroje a započal výcvik obsluhy stříkačky.

Jednalo se o čtyřkolovou ruční vahadlovou stříkačku firmy Smékal Praha, která byla vyrobena v roce 1883. Právě tato historická stříkačka je nejcennějším inventářem sboru. Je pravidelně udržována a je dodnes plně funkční.  S touto historickou technikou se pravidelně prezentujeme na různých ukázkách při oslavách výročí založení okolních sborů.

Sbor také vlastní historický prapor vyrobený v roce 1934, který je používán při všech slavnostních příležitostech.

SDH Trpín je v rámci plošného pokrytí zařazen jako jednotka JPO III .

JSDH obce Trpín

V květnu 1996 byla obcí Trpín zřízena výjezdová jednotka hasičů. Tenkrát byla podle legislativy nazvána „ Dobrovolný požární sbor obce Trpín“. Jednotka byla zařazena do kategorie JPO III. Tehdy měla jednotka 10 členů a velitelem byl ustanoven Zdeněk Král st. V této podobě jednotka působí dodnes, pouze se změnil název JSDH obce Trpín. JPO III znamená, že tato jednotka vyjíždí na žádost KOPIS ( krajské operační středisko ) do 10 minut od vyhlášení poplachu. Také se časem změnil počet členů jednotky.

V současné době má jednotka JPO III Trpín celkem 19 členů a velitelem je Pavel Břenek. Také máme mezi členy 3 příslušníky HZS ČR – profesionální hasiče a jsou to samozřejmě kluci z Trpína.

V době založení jednotky jsme měli k dispozici zásahový automobil AVIA 30 a stříkačku PS 12. V roce 2010 jsme dostali od Městyse Svojanov starší vozidlo CAS 25 Škoda. Bylo renovováno a ve výjezdu jednotce slouží dodnes. V roce 2012 jsme s přispěním Pardubického kraje pořídili starší dopravní automobil Mercedes Sprinter.

V průběhu let jsme s pomocí dotací a z rozpočtu obce pořídili nemalou řádku vybavení. Jen namátkou, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila, nastavovací žebřík, zásahové obleky, přilby a další vybavení.

Naše jednotka je vždy připravena pomoci obyvatelům obce, ale samozřejmě můžeme zasahovat i v sousedních obcích.