VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 24.11.2020

Sejmuto: 09.12.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová