Usnesení ze zastupitelstva ze dne 15.11.2018

Označení (jednací číslo): 8/2018

Popis (anotace):

Usnesení č. 8/18
z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne
15.11.2018

OZ schvaluje:

1. prodej pozemku podle bodu 8 zápisu
2. provedení inventarizace majetku obce a složení inventarizační komise
3. průběh VŘ na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – MK_K_V, zápis z jednání komise zadavatele č. 1 ze dne 25.10.2018, hodnocení nabídkových cen a pořadí účastníků zadávacího řízení dle zápisu. OZ dále rozhoduje na základě hodnocení nabídek, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – MK_K_V podal účastník zadávacího řízení (= vybraný dodavatel), kterým je: Technické služby Města Bystré s.r.o., Bystré, Sulkovská 340; IČO 27483100; Nabídková cena 4 955 743,88 Kč včetně DPH
Lhůta plnění: 190 dnů
Počet bodů: 96,65
4. průběh VŘ na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – STL, zápis z jednání komise zadavatele č. 1 ze dne 25.10.2018, hodnocení nabídkových cen a pořadí účastníků zadávacího řízení dle zápisu.
Na základě hodnocení nabídek, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – STL podal účastník zadávacího řízení (= vybraný dodavatel), kterým je:
1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Praha 18, Letňany, Beranových 698; IČO 25531328;
Nabídková cena 604 000,29 Kč včetně DPH
Lhůta plnění: 61 dnů
Počet bodů: 96,64
5. výměnu vodovodního řádu od čp.64 po čp.120
6. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 46 000,- Kč z Pardubického kraje
7. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12-2007865/VB/2 uzavřené mezi Obcí Trpín a ČEZ Distribuce a.s.
8. veřejnoprávní smlouvu s SK Torpédo Trpín č. 2 / 2018
9. poskytnutí peněžního daru
10. Ing. Josefa Štauda jako zástupce obce Trpín v MAS Poličsko

OZ bere na vědomí:

1. zprávu o čerpání rozpočtu k 31.10.2018
2. informace o záležitostech vodovodu v Hlásnici

OZ ustanovuje:

1. Ing. Josefa Štauda, starostu obce Trpín, nar.10.8.1981, zástupcem opatrovníka pro Stanislava Graciase, (OP 228/15), nar. 13.5.1970, kterému byla obec Trpín ustanovena opatrovníkem, a to v rozsahu určeném usnesením okresního soudu ve Svitavách
2. Ing. Josefa Štauda, starostu obce Trpín, nar.10.8.1981, zástupcem opatrovníka pro Hanu Petrákovou, (OP 5/89), nar. 12.11.1993, které byla obec Trpín ustanovena opatrovníkem, a to v rozsahu určeném usnesením okresního soudu ve Svitavách

OZ pověřuje:

1. Starostu podpisem smlouvy na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – MK_K_V s vybraným dodavatelem, kterým je:
Technické služby Města Bystré s.r.o., Bystré, Sulkovská 340; IČO 27483100
2. Starostu podpisem smlouvy na veřejnou zakázku s názvem TI pro 9 RD, Lokalita Trpín – STL s vybraným dodavatelem, kterým je:
1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s., Praha 18, Letňany, Beranových 698; IČO 25531328

Zapsal: Ing. Josef Dvořák                                                            Starosta: Ing. Josef Štaud

Zástupce starosty: Pavel Břenek

Ověřil: Petr Čípek

Ing. Ondřej Vaverka

V Trpíně dne 15.11.2018

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.11.2018

Sejmuto: 15.12.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Správce webu