Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č.1 pro volby do zastupitelstva obce Trpín konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 11.08.2022

Sejmuto: 25.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová