Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.10.2021 01.11.2021 MAS Poličsko připomínkové řízení
Jana Štěpařová
15.09.2021 31.12.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Jana Štěpařová
27.05.2021 31.10.2021 Nařízení města Poličky č. 1 / 2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Jana Štěpařová