Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.11.2023 05.12.2023 Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS
Jana Štěpařová
13.11.2023 11.12.2023 Mikroregion Poličsko - Pozvánka na jednání valné hromady, Návrh rozpočtu na rok 2024, Návrh na střednědobý výhled rozpočtu
Jana Štěpařová
10.11.2023 31.12.2023 MUDr. Laštůvková - oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb
Jana Štěpařová
31.10.2023 15.11.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Jana Štěpařová
17.10.2023 02.11.2023 Záměr převodu nemovitého majetku obce Trpín ze dne 17.10.2023
Jana Štěpařová
11.10.2023 31.12.2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Jana Štěpařová
28.08.2023 01.01.2024 Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2023
Jana Štěpařová
21.07.2023 05.08.2023 Osvědčení o úspoře emisí
Jana Štěpařová
08.06.2023 24.06.2023 Záměr převodu nemovitého majetku obce Trpín ze dne 8.6.2023
Jana Štěpařová
05.06.2023 19.06.2023 Výběrové řízení - Vedoucí koncepčního oddělení – odbor sociálních věcí Pardubického kraje
Jana Štěpařová
30.05.2023 14.06.2023 Závěrečný účet za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - Svazek obcí AZASS
Jana Štěpařová
23.05.2023 16.06.2023 Pozvánka na VH Mikroregionu Poličsko, závěrečný účet za rok 2022, zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření
Jana Štěpařová
04.05.2023 19.05.2023 Výsledek hospodaření vodovodu obce Trpín za rok 2022
Jana Štěpařová
03.04.2023 06.05.2023 Zápis do Mateřské školy Trpín pro školní rok 2023/2024
Jana Štěpařová
06.02.2023 21.02.2023 Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rovečné v uplynulém období
Jana Štěpařová
30.01.2023 25.02.2023 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2023
Jana Štěpařová
10.01.2023 27.01.2023 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Olešnice
Jana Štěpařová
03.01.2023 27.01.2023 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Trpín - Hartmanice
Jana Štěpařová
17.12.2022 01.01.2023 Ptačí chřipka - Nařízení Státní veterinární správy
Josef Štaud
08.11.2022 22.11.2022 Svazek obcí AZASS - návrh rozpočtu na rok 2023
Jana Štěpařová