Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Trpín pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.04.2024

Sejmuto: 10.06.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová