Zápis z ustavujícího zasedání OZ ze dne 31.10.2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.11.2018

Sejmuto: 31.12.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová