Informace Úřadu práce ČR pro příjemce dávek příspěvku na bydlení a přídavku na dítě

V souvislosti s nouzovým stavem, a s ním spojenou novelou zákona o státní sociální podpoře, Úřad práce ČR ve 2. čtvrtletí 2021 automaticky vyplatí příspěvky na bydlení a přídavky na dítě všem klientům, kterým byly tyto dávky vypláceny v 1. čtvrtletí 2021, a to ve stejné výši, jako v 1. čtvrtletí. Touto změnou odpadá klientům povinnost dokládat čtvrtletní příjmy na bydlení, tudíž i důvod k návštěvě Úřadu práce ČR.

Zajištění nemovitostí

Upozorňujeme majitele nemovitostí v Trpíně a Hlásnici, aby si překontrolovali stav jejich zajištění a zabezpečení. V případě podezření na vniknutí cizí osoby kontaktujte neprodleně Polici ČR v Poličce na tel. 158

Policii kontaktujte i v případě podnětu na cizí podezřelou osobu, která by se pohybovala na území obce. Případně pokud se tak stalo v období od 10.12., tak s jejím popisem. Děkujeme