Upravená otevírací doba Obecního úřadu v Trpíně

Na základě usnesení vlády ČR jsme nuceni upravit provozní dobu Obecního úřadu v Trpíně pro veřejnost. S platností od 12.10.2020  do 25.10.2020 včetně, je stanovena provozní doba pro veřejnost v maximálním možném rozsahu 2 dnů v týdnu /5 hodin:

Pondělí:  7:00 - 10:00    19:00 - 21:00

Čtvrtek: 7:00 - 10:00    19:00 - 21:00

Žádáme spoluobčany a by využívali v maximální možné míře elektronickou komunikaci prostřednictvím adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně telefonickým kontaktem na tel. 461741820.

Děkujeme za pochopení

Pořízení dopravního automobilu pro JPOIII Trpín

Obec Trpín získala dotaci na projekt s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro JPOIII Trpín“.

Stručný popis projektu

Projekt řeší problémy spojené s odstraňováním důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masívních námraz v katastru obce, ale také v obcích Hartmanice a Květná, se kterými má obec uzavřeny smlouvy.  Pro tyto případy je nutné mít zajištěnu techniku pro zásobování a evakuaci osob.

Pořízením nového zásahového vozidla budou řešeny tyto oblasti:

  • Přeprava hasičů na místo zásahu
  • Evakuace osob
  • Zabezpečení dostupnosti potravin, lékařské pomoci
  • Převoz potřebného nářadí k vyprošťování osob a odstraňování kalamitních stavů

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení nového zásahového vozidla, jehož výsledkem je zajištění evakuace osob a zásobování obyvatel potravinami v případě odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masívních námraz.

Termín realizace projektu

Termín realizace projektu byl květen 2020. Na základě uskutečněného výběrového řízení a podepsané kupní smlouvy zajišťuje dodávku dopravního automobilu THT Polička s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Integrovaným regionálním Operačním programem.

Registrační číslo projektu : CZ.06.4.59/0.0/16_076/0009276

Dopravní automobil Ford Tranzit 4x2, počet míst 1+8, vybaven výstražným světelným a zvukovým zařízením – souprava LED VNL. Ve výbavě DA je dále analogová vozidlová radiostanice, 2x ruční přenosná radiostanice, 2x ruční LED svítilna, 2x požární světlomet s kabelem, lékárnička v batohu vel. 3, ruční vyprošťovací nástroj, 2x přenosný hasící přístroj, 2x řezák na pásy, vytyčovací páska a balení jednorázových lékařských rukavic.