Návštěva hejtmana Pardubického kraje v Trpíně

Trpín je aktivní při čerpání krajských dotací. Jeho okolí trápí kůrovec

Trpín - Až do nejjižnějšího výběžku Pardubického kraje, konkrétně do Trpína, zavítal v úterý hejtman Martin Netolický. Se starostou obce Josefem Štaudem hovořil o dotačních možnostech z rozpočtu Pardubického kraje, a to například na vybudování kanalizace, řešení kůrovcové kalamity či pro místní dobrovolné hasiče. Hejtman starostu mimo jiné ujistil, že struktura krajských dotací bude i nadále stabilní. „V rámci vodního účtu, na který získáváme prostředky na základě odběru spodních vod, máme vytvořený dotační titul, který je zaměřen na zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí.