UPOZORNĚNÍ - voda

 

Vzhledem k možné kontaminaci vody z obecního vodovodu v Trpíně se doporučuje její pití pouze po převaření.

Pro přímou spotřebu ( pití, vaření, ústní hygiena ) doporučujeme používat vodu z cisteren, jejichž přistavení a průběžné doplňování bude provozovatel zajišťovat.

Cisterny jsou umístěny u kulturního domu a u Kozákových.

 

Opatření bude trvat minimálně do pondělí 22.6.2020, než budou známy přesné výsledky rozborů.

Informace z MěÚ Olešnice pro rodiče žáků druhého stupně základní školy

ZŠ a MŠ Olešnice informuje rodičovskou veřejnost, že je možné do čtvrtka 4.6. 2020 do 12,00 hod. přihlásit žáky druhého stupně základní školy k obnovení docházky do výchovných skupin. Organizace je stejná jako u žáků 1. stupně. Pravidelná každodenní docházka je organizována v době od 8,00 hod. do 12,30 hod. Zahájení od pondělí 8. června 2020. Vyplněný formulář písemné přihlášky je třeba doručit do kanceláře školy do 4.6.2020. Čestné prohlášení dle metodiky MŠMT musí být předáno nejpozději v den nástupu v pondělí 8. června. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsamsolesnice.cz

Pořízení dopravního automobilu pro JPOIII Trpín

Obec Trpín získala dotaci na projekt s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro JPOIII Trpín“.

Stručný popis projektu

Projekt řeší problémy spojené s odstraňováním důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masívních námraz v katastru obce, ale také v obcích Hartmanice a Květná, se kterými má obec uzavřeny smlouvy.  Pro tyto případy je nutné mít zajištěnu techniku pro zásobování a evakuaci osob.

Pořízením nového zásahového vozidla budou řešeny tyto oblasti:

  • Přeprava hasičů na místo zásahu
  • Evakuace osob
  • Zabezpečení dostupnosti potravin, lékařské pomoci
  • Převoz potřebného nářadí k vyprošťování osob a odstraňování kalamitních stavů

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení nového zásahového vozidla, jehož výsledkem je zajištění evakuace osob a zásobování obyvatel potravinami v případě odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masívních námraz.

Termín realizace projektu

Termín realizace projektu byl květen 2020. Na základě uskutečněného výběrového řízení a podepsané kupní smlouvy zajišťuje dodávku dopravního automobilu THT Polička s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Integrovaným regionálním Operačním programem.

Registrační číslo projektu : CZ.06.4.59/0.0/16_076/0009276

Dopravní automobil Ford Tranzit 4x2, počet míst 1+8, vybaven výstražným světelným a zvukovým zařízením – souprava LED VNL. Ve výbavě DA je dále analogová vozidlová radiostanice, 2x ruční přenosná radiostanice, 2x ruční LED svítilna, 2x požární světlomet s kabelem, lékárnička v batohu vel. 3, ruční vyprošťovací nástroj, 2x přenosný hasící přístroj, 2x řezák na pásy, vytyčovací páska a balení jednorázových lékařských rukavic.