Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.04.2024 17.05.2024 Finanční úřad pro Pardubický kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Jana Štěpařová
22.02.2024 08.03.2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ TRPÍN – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
Jana Štěpařová
15.01.2024 30.01.2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Jana Štěpařová
29.11.2023 14.12.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Jana Štěpařová
24.11.2023 09.12.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Jana Štěpařová
20.11.2023 05.12.2023 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
Jana Štěpařová
17.08.2023 01.09.2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Jana Štěpařová
26.07.2023 02.10.2023 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – oznámení veřejného projednání návrhu
Jana Štěpařová
25.07.2023 10.08.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územně plánovací dokumentace - Změna č.1 územního plánu Trpín
Jana Štěpařová
12.04.2023 16.05.2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
Jana Štěpařová
22.12.2022 06.01.2023 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Štěpařová
22.11.2022 12.01.2023 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - změna č.1 územního plánu Trpín
Jana Štěpařová
14.10.2022 29.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy při nedostatku vody ZRUŠENÍ ZÁKAZU ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ
Jana Štěpařová
12.11.2021 27.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1/2021 Jana Štěpařová
20.12.2019 17.01.2020 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4/2019 Správce webu
20.12.2019 20.01.2020 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
3/2019 Správce webu
20.12.2019 20.01.2020 Obecně závazná vyhláška obce Trpín č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
2/2019 Správce webu