Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rovečné v uplynulém období

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.02.2023

Sejmuto: 21.02.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová