Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.05.2022 18.05.2022 VHOS zveřejnění výsledku hopodaření vodovodu za rok 2021
Jana Štěpařová
20.04.2022 24.11.2022 Přesun příslušníků AČR
Jana Štěpařová
25.03.2022 01.09.2022 Kotlíkové dotace
Jana Štěpařová
18.02.2022 05.03.2022 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2022
Jana Štěpařová
04.02.2022 08.01.2023 Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2022
Jana Štěpařová
04.02.2022 19.02.2022 Mikroregion Poličsko - Informace o zveřejnění
Jana Štěpařová
06.12.2021 21.12.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Jana Štěpařová
26.11.2021 24.12.2022 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky
Jana Štěpařová
16.11.2021 01.12.2021 AZASS - návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh SDV 2023 - 2026
Jana Štěpařová
15.11.2021 06.12.2021 Mikroregion Poličsko - návrh rozpočtu na ro 2022 a návrh SDV 2023 - 2025
Jana Štěpařová
05.11.2021 20.11.2021 Mateřská škola Trpín - inzerát
Jana Štěpařová
12.10.2021 01.11.2021 MAS Poličsko připomínkové řízení
Jana Štěpařová
17.09.2021 02.10.2021 Nařízení státní veterinární správy
Jana Štěpařová
15.09.2021 31.12.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Jana Štěpařová
22.07.2021 06.08.2021 Mikroregion Poličsko informace o zveřejnění
Jana Štěpařová
09.06.2021 24.06.2021 AZASS závěrečný účet
Jana Štěpařová
31.05.2021 18.06.2021 MZe veřejná vyhláška
Jana Štěpařová
27.05.2021 31.10.2021 Nařízení města Poličky č. 1 / 2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Jana Štěpařová
17.05.2021 02.06.2021 Mikroregion Poličsko - závěrečný účet, zpráva z přezkumu, pozvánka na valnou hromadu
Jana Štěpařová
29.04.2021 14.05.2021 Záměr převodu nemovitého majetku obce Trpín 29.4.2021
Jana Štěpařová